POPULÆRE KATEGORIER

Verneutstyr

Bruk av Åndedrettsvern

Den beste masken er den som gir best beskyttelse. En P3-maske gir ca. fem ganger bedre beskyttelse enn en P2. Sørg for å sikre deg på best mulig måte for å ta vare på helsen din. Selv om...
Les mer

Sikkerhet i fokus: Øyevern

Vurdering av risiko På arbeidsplassen finnes en rekke potensielle farer som kan føre til øyeskader og i verste fall redusert syn eller blindhet. Her er har vi satt fokus på noen av farene du bør være oppmerksom på....
Les mer