POPULÆRE KATEGORIER

Fiskeri og Havbruk

Sjekk vesten

Uavhengig av om du har en flyt- eller redningsvest med faste flyteelementer eller en oppblåsbar redningsvest anbefaler vi en årlig sjekk av vesten. Oppblåsbare redningsvester krever mer rutinemessig vedlikehold da vesten består av komponenter som krever kontroll og...
Les mer

Krav til sikkerhet

  Newton og flyteevne   Flyteevnen til alle flyt- og rednignsvester måles i Newton (N). Newton benyttes til å klassifisere oppdriftsevnen til alle redningsvester og flytehjelpemidler. 1 kg = 9,8N. Dette er en indikasjon på oppdrift, som tilsier...
Les mer