2.png

FØRSTEHJELP HJEMME

Hver dag må over 500 nordmenn oppsøke lege på grunn av skader de har pådratt seg hjemme.

Kilde: Folkehelseinstituttet

TILBAKE'.png

De fleste ulykker skjer i hjemmet

Aldersgruppene 10-20 år og eldre over 70 år skader seg oftest. De fleste ulykkene skjer hjemme. I 2006 ble om lag 90 000 personer behandlet for skader og forgiftninger på norske sykehus. Antall dødsfall som følge av ulykker, er under 2000 per år og har gått ned de siste årene.

Med en ulykke forstår vi en plutselig, ufrivillig og ikke planlagt hendelse som kan medføre skade.

Anbefalte førstehjelpsprodukter til hjemmet